top of page

Hernia & Ischias

De termen hernia en ischias worden vaak ten onrechte door elkaar gehaald, aangezien beide aandoeningen met uitstralingspijn te maken hebben. Uitstralingspijn is pijn dat voelbaar is op een plek anders dan waar de kern van het probleem zich bevindt. Zo is de pijn die een nekhernia veroorzaakt vaak te voelen in één of beide armen en kan een hernia in de onderrug uitstralende pijn veroorzaken in het been. Deze uitstralingspijn geeft vaak scherpe pijnscheuten of een doof, tintelend gevoel. De oorzaak van een hernia en ischias verschilt echter vaak.

Oorzaken Hernia

  • Langdurig en veel zitten

  • Verkeerde (werk)houding

  • Vertillen

  • Familiaire aanleg

  • Te weinig lichaamsbeweging

Een hernia nucleus pulposus (HNP) is een uitstulping van de zachte kern van  een tussenwervelschijf in de rug. Dit kan overal in de wervelkolom voorkomen, maar meestal in de onderrug of nek. De uitstulping kan dermate groot worden dat het druk uitoefent op onder andere de zenuwen.  Dit kan op zijn beurt uitstralingspijn geven in de armen of benen. De locatie en grootte van zo’n uitstulping bepaald de mate van klachten, zoals doofheid, tintelingen / slapend gevoel, en in sommige gevallen uitvalsverschijnselen. De meeste hernia’s ontstaan langzaam, doordat herhaaldelijke (kleine) blessures aan de tussenwervelschijf tot stand komen door verkeerde bewegingen en houdingen, of te zwaar tillen. Vaak zien we dat de klachten verergeren bij interne druk zoals bij persen, niezen en hoesten, en bij bukbewegingen.

Oorzaken Ischias

Bij ischias klachten wordt er druk uitgeoefend op de ischias zenuw (ook wel: nervus ischiadicus), deze loopt van uw rug naar de benen. Dit geeft een uitstralingspijn in de bil of het been. Oorzaken hiervan zijn:

  • Spierspanning in lage rug en/of bekken

  • Gewrichtsproblemen in lage rug en/of bekken

  • Artrose

  • Zwangerschap (veranderend zwaartepunt en daarmee houding)

Onderzoek en behandeling

Aan de hand van een uitgebreid lichamelijk onderzoek is vaak vast te stellen waar de oorzaak van de uitstralingspijn ligt. Over het algemeen is dan ook geen verder beeldvormend onderzoek nodig. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal er via de huisarts een doorverwijzing voor een MRI scan aangevraagd moeten worden.

Uit onderzoek is gebleken dat 90% van de hernia’s geneest binnen 1-12 maanden. De behandeling van een hernia bij de chiropractor is erop gericht om het herstelproces te bespoedigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken die ervoor zorgen dat de druk in het gebied rondom de hernia afneemt. Dit wordt bereikt door middel van de verbetering van gewrichtsfunctie, houding en spierspanning.

chiropractieborne_6000px-7.jpg
bottom of page